Menu

FotoAlbum

Login


Wachtwoord vergeten?
Nog geen account? Maak er één aan!

Nieuwsbrief Januari 2011 PDF Afdrukken
Klik hier voor het downloaden van het volledige PDF document. 

R.-K. BASISSCHOOL  DE WERF

HAVENPLEIN  1

4553 CJ  PHILIPPINE

(0115) 497013  /  fax: (0115) 497014

e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

                                                            Nieuwsbrief

                                                                                                      Philippine, januari  2011

INFORMATIEBLAD VAN:                                                                    ONDERWERPEN:

R.-k. Basisschool “DE WERF”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             *  Algemeen en activiteiten

                                                                                                                                                             *  Vakanties en kalender

                                                                                                             

Algemeen en activiteiten

In deze nieuwsbrief kunt u algemene informatie lezen en daarnaast wat er de komende weken aan activiteiten op de Werf plaats zullen vinden.

 

In de Kerstvakantie is er flink gewerkt op school door ouders en de leerkrachten van de kleutergroep om het lokaal van groep 1 en 2 mooi op te knappen. En… het is prachtig geworden. Het ziet er fris en gezellig uit!

Iedereen die geholpen heeft, … ontzettend bedankt!

 

Wij zijn op 6 januari gestart met de eerste activiteit in 2011. Pastor Katrien van de Wiele was op school om te vertellen over “drie koningen”. Behalve het verhaal, kregen de kinderen ook uitleg over wierook en mirre en hebben zij gezocht naar de boon in de cake, zoals de traditie het voorschrijft.

 

Vanaf 12 januari doet de Werf mee aan het project “Schoolgruten”. Wij krijgen tien weken lang gratis schoolfruit geleverd om uit te delen aan de kinderen. Daarnaast  besteden we aandacht aan “gezonde voeding”.

 

1,2 en 3 februari (’s ochtends) vinden de landelijke Cito eindtoetsen voor groep 8 plaats. Ook “onze” groep 8 doet daaraan mee!

 

Op 4 februari is het de laatste dag dat juf Dinja les geeft aan groep 4 en groep 3, in verband met haar LIO stage. Zij is dan nog niet helemaal weg bij ons op school, want in de daaropvolgende week wordt er een eindgesprek gepland met haar examinator en juf Nancy. Als alle goed is, waar wij niet bang voor zijn, is zij daarna een “echte” juf!

Bedankt juf Dinja en wij hopen dat er in de toekomst volop werk voor je is en wie weet zien we je ook nog wel eens op de Werf. Vanaf 7 februari heeft groep 3 en 4 weer gewoon les van meester Fonny.

 

Ook voor juf Daphne staan er veranderingen te wachten. Zij zal na de krokusvakantie in België gaan wonen. Wel blijft zij tot de zomervakantie bij ons op school werken op twee aaneensluitende dagen, maandag en dinsdag. Het rooster zal daarom enigszins worden aangepast.  

 

17 febr is de laatste OTV les van deze periode gepland.

Vanaf 14 maart start een nieuwe periode. De lessen blijven gewoon doorgaan op maandag (juf Daphne) en donderdag. U ontvangt te zijner tijd een nieuwe uitnodiging.

 

Op vrijdag 4 maart, vieren we Carnaval op school. Er zal een feestelijk programma zijn met muziek en dans. De kinderen mogen vanaf ’s ochtends verkleed naar school komen. Tussen de middag blijft iedereen op school wafels eten en om 14.00 uur is het feest afgelopen en begint de krokusvakantie.

 

Inmiddels is het grootste deel van de enquête “Scholen met succes” ingeleverd. Zodra wij een verslag hebben ontvangen informeren wij u hierover in een nieuwsbrief.

 

Binnenkort staan ook de toetsen van “ITS” voor de deur. Deze toetsen worden om de twee jaar afgenomen in groep 2,5 en 8. De leerlingen van deze groepen worden gevolgd in hun resultaten. Naast de Cito toetsen die wij normaal gesproken ook in deze tijd afnemen, worden ook 2 extra toetsen gemaakt. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op burgerschapskunde en sociaal emotionele factoren. De ouders van de leerlingen uit deze groepen ontvangen een persoonlijke brief en “nieuwe” ouders wordt gevraagd een formulier in te vullen.

 

De school heeft goede contacten met de bibliotheek. Zo hebben wij een schoolabonnement en nemen wij projectkisten af, in verband met interesse verbredend lezen en thema’s waaraan wij werken. Ook thuis is het goed om te lezen.

De bibliotheek in Philippine is geopend op maandag vanaf 14.00 tot 17.00 uur, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag vanaf 14.00 tot 17.00 uur en 17.30 tot 19.00 uur.

Verder is het mogelijk een digitale Nieuwsbrief te ontvangen en is er in Terneuzen een “Makkelijk Lezen Plein” voor kinderen met leesproblemen. Meer informatie daarover vindt u op www.makkelijklezenplein.nl

 

 

 

Vakanties en kalender schooljaar 2010/2011

Een overzicht van de belangrijkste data:

Ø  1,2 en 3 februari:                   Cito eindtoets

Ø  4 februari:                              afscheid juf Dinja

Ø                 17 februari:                             eerste periode OTV wordt afgesloten

Ø  4 maart:                                 Carnavalsviering    

Ø  14 maart:                                               start tweede OTV periode

Ø  21 maart;                                               tweede rapport

Ø  20 mei:                                   Cultureel erfgoed groep 7 en 8

Ø  25 mei:                                   dansproject, groep 3 en 4

Ø  31 mei:                                   dansproject groep 3 en 4

Ø  7 juni:                                     sportdag in Sas van Gent

Ø  19 juni:                                   Eerste Communie

Ø  8 juli:                                       Laatste schooldag en rapport

 

Vakanties:

Voorjaarsvakantie                                   7 t/m 11 maart 2011

Meivakantie/ Pasen                22 april t/m 6 mei 2011

Hemelvaart                                            2 en 3 juni

Pinksteren                                              13 juni 2011

Zomervakantie                                       vanaf 11 juli

  

 

Vriendelijke groet, team de Werf

 

 

 

 

 
© 2024 RK BS De Werf Philippine