Menu

FotoAlbum

Login


Wachtwoord vergeten?
Nog geen account? Maak er één aan!

Nieuwsbrief December 2011 PDF Afdrukken
Klik HIER om te downloaden in PDF

 
          R.-K. BASISSCHOOL DE WERF
       HAVENPLEIN 1
       4553 CJ PHILIPPINE
  ( (0115) 497013 / fax: (0115) 497014
Nieuwsbrief
                                                                                                    Philippine, december 2011.
INFORMATIEBLAD VAN:                                                              ONDERWERPEN:
R.-k. Basisschool “DE WERF”                                                      
·         Algemeen en activiteiten
·         Kalender                                        
 
Algemeen
Na 41 jaar les geven in het onderwijs, moeten we afscheid nemen van meester Herman Sarneel.
De officiële datum is 1 januari 2012, maar het afscheidsfeest vieren we aanstaande vrijdag 16 december 2011. U heeft een uitnodiging ontvangen voor de receptie. De meester is ook in de laatste schoolweek van dit jaar nog op school om zijn werkzaamheden af te ronden. Meester Fonny zal zijn taak als plaatsvervangend directeur innemen.
 
Op donderdagavond 22 december is er een Kerstviering op school. De kinderen worden om 17.00 uur op school verwacht voor een kerstdinertje. Om 18.45 uur mogen ze weer worden opgehaald. Ouders kunnen eventueel wachten in de speelzaal. Tijdens de kerstviering staat het kerstverhaal centraal en luisteren en kijken we naar kerstliedjes, versjes en kleine toneelstukjes van en door de kinderen. Doordat we extra uren op school zijn, mogen we op vrijdagmiddag 23 december vrij geven. De kerstvakantie begint om 12.00 uur.
 
Na de kerstvakantie passen wij ons rooster aan. Door het vertrek van meester Herman is dit noodzakelijk.
Helaas kunnen wij niet kiezen voor andere mogelijkheden tot aan het einde van het schooljaar. Redenen hiervoor zijn o.a. krimp in het aantal leerlingen, bezuinigingen in het onderwijs en ons van bovenaf toegekende formatie. Grotendeels zal gewerkt worden in 3 combinatiegroepen. Groep 1 en 2 (op enkele middagen zal groep 3 een activiteit uitvoeren samen met de kleuters, zoals dat nu ook al is), groep 3,4,5 en groep 6,7,8.
Op bijvoorbeeld dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagmiddag worden de groepen gesplitst. Het rooster zit zodanig in elkaar dat er elke dag mogelijkheden zijn om de groepen apart instructie te geven, zodat de leerkrachten de leerlingen optimaal kunnen begeleiden. De laatste jaren werken we niet meer volledig klassikaal, maar krijgt het individuele kind steeds meer aandacht. Dat geldt zowel voor de snelle en goede leerling als de minder snelle en minder goede leerling. Daar wordt het werk aan aangepast.
Als team zien wij ons werkplan als een goede werkwijze waar wij voor kunnen staan!
Wij hopen op een goede communicatie met u als ouder. Mochten er tussentijds vragen zijn, schroom dan niet om deze te stellen of eventueel een afspraak te maken. De klassenindeling ziet er als volgt uit:
 
 
 
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
 
GROEP
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
CECILE
ochtend
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
middag
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONNY
ochtend
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
middag
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
DANIËLLE
ochtend
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
x
middag
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
CHANTAL
ochtend
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
middag
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIAN
ochtend
 
 
 
 
 
 
 
 
rt / rugzak
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
middag
 
 
 
 
 
 
 
 
ib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALICE
ochtend
rem. teaching
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
middag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NANCY
ochtend
 
 
 
 
2-wekelijks
middag
 
ca. 2-wekelijks
 
 
 
 Meester Fonny heeft een aantal donderdagen adv, dan is juf Marian in de klas.
 
Voor het nieuwe jaar zijn er al een aantal activiteiten gepland.
Op donderdagavond 12 januari is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8 over het voortgezet onderwijs en de Cito eindtoets. Dit jaar is het de beurt aan het Zeldenrust Steelant College,
dhr. J. Schut, om informatie te geven. De avond start om 19.30 uur en is op ’t Zand in de Zandstraat. De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 hebben daarvoor een brief ontvangen..
 
Op dinsdagavond 17 januari nodigen we u uit voor informatie over de toekomst van onze school. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging. De aanvang is 19.30 uur.
 
Begin januari zal Unicef een gastles verzorgen voor groep 7 en 8. De datum is nog niet bekend.
 
De brede school verzorgt op 18 januari het voorleesontbijt voor alle groepen. Zodra we hier meer van weten ontvangt u informatie.
 
We willen u vragen om, indien uw zoon of dochter ziek of afwezig is, dit liefst voor schooltijd of zo spoedig mogelijk te melden, zodat wij weten waar de leerling is. Ook wijzigingen in adres, telefoon, e-mail, oppas e.d., graag vermelden op de leerlingenstamkaart of op een briefje en deze en op school afgeven.
 
Vakanties en kalender schooljaar 2011/2012
Een overzicht van de belangrijkste data:
Ø 14 december:                         voorstelling peuters en kleuters brede school op de Werf
Ø 16 december:                         afscheidsfeest meester Herman
Ø 22 december:                         Kerstviering (datum onder voorbehoud)
Ø 26 dec. t/m 6 jan.:                  Kerstvakantie
Ø 12 januari:                              infoavond v.o. groep 7 en 8 op ’t Zand
Ø 17 januari:                              infoavond toekomst de Werf
Ø 18 januari:                              voorleesontbijt brede school
Ø 20 januari:                              kopij schoolkrant
Ø 7,8 en 9 febr.                         Cito toetsen groep 8
Ø 17 februari:                            Carnavalsviering
Ø 20 t/m 24 febr.                       voorjaarsvakantie
Ø 21 maart:                                               tweede rapport
Ø 22 maart:                                               ouderavond Vormsel
Ø 5 april:                                    paasviering
Ø 6 t/m 9 april                            Paasvakantie
Ø 30 april:                                  Koninginnedag
Ø 2 mei:                                     lentemarkt
Ø 7 t/m 18 mei                           meivakantie
Ø 22 mei:                                   sportdag in Philippine groep 5 t/m 8
Ø 28 mei                                    tweede Pinksterdag
Ø 17 juni:                                   Eerste Communie
Ø 23 juni:                                   Vormsel (groep 7 en 8)
Ø 27 juni:                                   eindfeest
Ø 28 juni:                                   afscheidsdag groep 8
Ø 29 juni::                                  laatste schooldag, afscheid en rapport
Ø 2 juli                                        zomervakantie
 
Met vriendelijke groet, 
Team r.- k. b.s. de Werf                               
 
© 2024 RK BS De Werf Philippine