Menu

FotoAlbum

Login


Wachtwoord vergeten?
Nog geen account? Maak er één aan!

Ouderraad PDF Afdrukken
Voorzitter: Dhr. P. Buyck
Vice-voorzitter: Mevr. C. Verlinde
Secretaris: Mevr. C. Liebens
Penningmeester: Mevr. C. de Mul
Leden:

Mevr. M. Albicher
Mevr. B. van Haelst
Mevr. L. Heideman
Mevr. N. van Hoeve
Mevr. A. de Maertelaere
Mevr. E. Spuesens

INFORMATIE.
Het doel van de ouderraad is om de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen, onder meer door overleg en samenwerking met de schoolcommissie en het team, en door het houden van een jaarlijkse algemene ouderavond (jaarvergadering).
Naast het meepraten over allerlei zaken binnen de school houdt de ouderraad zich ook bezig met het organiseren van jaarlijks terugkerende festiviteiten (sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, schoolreis, minisportdag, laatste schooldagviering, enz.). Dit in overleg en samenwerking met de leerkrachten. Verder wordt hulp geboden daar waar de leerkrachten handen en/of ogen tekort komen om de kinderen te helpen.
Jaarlijks vraagt de ouderraad een (vrijwillige) bijdrage van de ouders als contributie, want ze kan niet zonder geldmiddelen om de vele activiteiten te ontplooien. Deze bijdrage is zo laag mogelijk: € 15,00 per kind per jaar. De ouderraad legt elk jaar op de jaarvergadering in oktober verantwoording af over de besteding van de financiën. Tijdens deze vergadering doet ze mededeling van datgene wat de ouderraad het afgelopen jaar heeft gedaan en wat de plannen voor het komend schooljaar zullen zijn.

De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door één of twee leerkrachten.


 
© 2024 RK BS De Werf Philippine