Nieuwsbrief Augustus 2011
Klik hier voor het downloaden van het volledige PDF document.
R.-K. BASISSCHOOL DE WERF
HAVENPLEIN 1
4553 CJ PHILIPPINE
( (0115) 497013 / fax: (0115) 497014
Nieuwsbrief
Philippine, augustus 2011.
INFORMATIEBLAD VAN: ONDERWERPEN:
R.-k. Basisschool “DE WERF”
· Algemeen en activiteiten
· Kalender
Algemeen
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. In deze eerste nieuwsbrief kunt u lezen over de plannen voor het nieuwe schooljaar en de komende activiteiten. We verwijzen ook naar de schoolgids die deze week gedrukt wordt en binnenkort mee naar huis gaat met de kinderen.
We starten al snel in het schooljaar met een tien minuten avond. Dit zal zijn op woensdagavond 7 september, vanaf 19.00 uur. Deze avond heeft een andere opzet dan de tien minuten avonden die gepland staan in november en maart rondom de rapporten. Deze keer willen we graag informatie van u als ouder. U ontvangt zeer binnenkort een uitnodiging en omdat hierbij belangrijke informatie kan worden gevraagd, zouden we het zeer op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn.
In september volgt ook een inloopavond voor ouders en kinderen. Hierbij kunt u in de klassen kijken en informatie krijgen over leerstof en gang van zaken in de groep van uw kind(eren). De datum zal in overleg met de ouderraad worden vastgesteld. U ontvangt ook voor deze avond een uitnodiging.
Op 29 augustus en 3 oktober zijn er tuinwerkavonden. Aanvang 18.15 uur. Alle hulp is welkom! Het bespaarde bedrag komt ten goede aan de kinderen!
Ook dit schooljaar starten wij met lessen Onderwijs Tijdverlenging. Tot vrijdag 26 augustus is aanmelding mogelijk. Tot nu toe hebben zich 11 leerlingen uit groep 5 tot en met 8 aangemeld voor de extra lessen. Telkens is voor een periode van 19 weken in te schrijven. Op maandag worden de lessen gegeven door juf Chantal en op donderdag door juf Marian. Dit schooljaar zijn de lessen van 15.30 uur tot 16.30 uur. De eerste les start op 29 augustus.
Onze verkeersouder, dhr. Edwin Pijpelink heeft samen met leden van de ouderraad contact opgenomen met het ROVZ. In het kader van de actie “De scholen zijn weer begonnen” van Veilig Verkeer Nederland, volgt binnenkort een actie op de Werf, waarbij de kinderen kaarten uitdelen om een veilige verkeerssituatie rondom de school onder de aandacht te brengen. De datum volgt later.
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen al volop huiswerk en opdrachten mee naar huis. Zij worden langzaam aan gewend gemaakt aan het plannen van opdrachten, later op de middelbare school. Om die reden willen we dit schooljaar starten met het gebruiken van een schoolagenda om het huiswerk te noteren. De leerlingen mogen deze van thuis meenemen.
Onze website wordt komend schooljaar aangepast. Momenteel worden zaken door ons ICT bedrijf, Actacom, op de website geplaatst. Zelf hebben we momenteel weinig invloed. We hopen dat er uiteindelijk een goede website komt. Het bestuur wacht de fusie met de PROBAZ scholen af. De fusie zal waarschijnlijk doorgang vinden per 1 januari 2012. U hoort daar te zijner tijd nog meer over.
Vakanties en kalender schooljaar 2011/2012
Een overzicht van de belangrijkste data:
Ø 29 augustus: eerste OTV les
Ø 29 augustus: tuinavond
Ø 7 september: startviering schooljaar
Ø 7 september: oudergesprekken
Ø september; inloopavond
Ø 23 september: dansproject groep 5 en 6
Ø 29 september literair project groep 1 en 2
Ø 3 oktober: tuinavond
Ø 5 oktober: aandacht voor kinderboekenweek
Ø 18 oktober dramaproject groep 3 en 4
Ø 24 t/m 28 oktober: herfstvakantie
Ø 1 november: kledinginzameling
Ø 2 december: Sinterklaas
Ø 7 december: eerste rapport
Ø 22 december: Kerstviering (datum onder voorbehoud)
Ø 26 dec. t/m 6 jan.: Kerstvakantie
Ø 7,8 en 9 febr. Cito toetsen groep 8
Ø 17 februari: Carnavalsviering
Ø 20 t/m 24 febr. voorjaarsvakantie
Ø 21 maart: tweede rapport
Ø 22 maart: ouderavond Vormsel
Ø 6 t/m 9 april Paasvakantie
Ø 7 t/m 18 mei meivakantie
Ø 22 mei: sportdag in Philippine groep 5 t/m 8
Ø 28 mei tweede Pinksterdag
Ø 17 juni: Eerste Communie
Ø 23 juni: Vormsel (groep 7 en 8)
Ø 27 juni: eindfeest
Ø 28 junii: afscheidsdag groep 8
Ø 29 juni:: laatste schooldag, afscheid en rapport
Ø 2 juli zomervakantie
Met vriendelijke groet, Team r.- k. b.s. de Werf