Nieuwsbrief april 2012
Klik HIER om te downloaden in PDF

R.-K. BASISSCHOOL DE WERF

HAVENPLEIN 1

4553 CJ PHILIPPINE

(0115) 497013 / fax: (0115) 497014

e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


Gezamenlijke Nieuwsbrief

                                                                                                         april 2012.

INFORMATIEBLAD VAN:                                                              ONDERWERPEN:

r.-k. b.s. “DE WERF” en

r.-k. b.s. “’t ZAND”                                                

·         Algemeen en activiteiten

·         Fusie

·         Kalender          


 

Algemeen

Basisschool ’t Zand heeft opnieuw het verkeerslabel toegekend gekregen. Om voor het verkeerslabel in aanmerking te komen moet je als school aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het gebruik van een erkende methode, een leskist, activiteiten ontplooien op het gebied van verkeer en het hebben van een verkeersouder. Voor de nieuwe fusieschool is de aanvraag voor het verkeerslabel ingediend.

 

Op de Werf heeft dhr. Edwin Pijpelink jarenlang de taak van verkeersouder op zich genomen. Hij vindt het tijd om nu het stokje over te dragen aan iemand anders. Bedankt Edwin, voor al je inzet voor het veilig verkeer rondom de Werf! Welke ouder is bereid om deze taken over te nemen?

 

Op beide scholen gaat groep 7 verkeersexamen doen. Op 19 april theorie en 2 mei praktisch examen.

De fietsen worden gekeurd op 25 april.

 

Op 19 april doet de Werf mee aan de nationale dag tegen pesten. De kinderen kunnen die dag hun button opspelden en er wordt aandacht aan het onderwerp besteed in de groepen.

Ook op 19 april, vindt ’s middags de sportdag voor groep 1 t/m 4 plaats voor de kinderen uit Philippine.

 

23 april maandagmiddag studiemiddag voor de teams van ’t Zand en de Werf. De kinderen zijn die middag vrij!

 

24 april juffendag op ’t Zand. Wij gaan die dag op stap! De kinderen krijgen tussen de middag iets te eten en te drinken.

 

29 april kennismakingsdienst voor de Eerste Communie, om 9.30 uur te Philippine

 

Tuinavonden  op de Werf: 1 mei, 5 juni, 28 juni, 14 augustus, 4 september en 9 oktober.

 

2 mei Lentemarkt op het schoolplein van de Werf.

3 mei ’t Zand op schoolreis

Op donderdag 31 mei komt de schoolfotograaf op ’t Zand.

 

Fusie ’t Zand en de Werf

Voortgang van de fusie:

          De teams hebben een gezamenlijke studiedag gehad over missie, visie en onderwijskundige zaken. Het nieuwe team is voor het eerst bij elkaar geweest. Zodra de formatie binnen het bestuur definitief is, wordt u hierover verder geïnformeerd. Wij kunnen kleine groepen maken. Dat betekent veel ondersteuning en begeleiding voor de kinderen! Er komt een vervolg op de studiedag op 23 april.

          Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.  De BSO van ’t Zand verhuist mee naar de Werf. U heeft daarover een brief ontvangen. Indien u gebruik wilt maken van de opvang op school, kunt u dit aangeven. Positief voor onze nieuwe school!

          Ouderraden vergaderen binnenkort voor een tweede maal gezamenlijk.  

          Sportteams bij schoolvoetbaltoernooi en sportdag zijn al samen van start gegaan. De jongens van ’t Zand en de Werf hebben bij de schoolvoetbalwedstrijden de derde prijs gewonnen. De meisjes komen op 18 april opnieuw in actie om een plaats in de Zeeuwse finale.

          Gezamenlijke activiteiten voor de komende maanden zijn gepland.

          Er is nagedacht over de tussenschoolse opvang. Dit wordt verder uitgewerkt.

          Binnenkort hoort u meer over de nieuwe naam van de school.

          Op de ouderavond m.b.t. de fusie werd de mening van de ouders gepeild over “andere schooltijden”. www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl De mening van de ouders was divers.

Inmiddels hebben de fusiewerkgroep en de teams de voor- en nadelen overwogen.

Het voorstel is:

maandag              8.30 uur – 12.00 uur          13.00 uur – 15.00 uur

dinsdag                8.30 uur – 12.00 uur          13.00 uur – 15.00 uur

woensdag            8.30 uur – 12.15 uur

donderdag           8.30 uur – 12.00 uur          13.00 uur – 15.00 uur

vrijdag                   8.30 uur – 12.00 uur          13.00 uur – 15.00 uur *

*Dit geldt voor groep 3 t/m 8, groep 1 en 2 zijn op vrijdagmiddag vrij.

 

-     Zeker is dat de OTV tijd (onderwijstijdverlenging) volgend jaar zal worden ingezet om groep 3 en 4 extra      

     lestijd te geven en extra ondersteuning te bieden. Hiervoor hebben wij binnen de formatie komend    

      schooljaar mogelijkheden. Het OTV project  en de subsidie daarvoor,  gaat het laatste jaar in.

-          Bij het bovenstaande voorstel lopen de schooltijden zo veel mogelijk gelijk. Nu is woensdagochtend een uitzondering en zijn veel kinderen regelmatig te laat. Dan is er ritme.

-          De woensdagmiddag blijft vrij. Dit vinden veel ouders en kinderen prettig.

-          De eindtijden zijn zo, dat er meer ruimte is om na schooltijd nog iets te ondernemen (bijv. zwemmen in de   zomer).

-          Voor de kinderen uit de Zandstraat die tussen de middag over blijven, is de middagpauze niet te lang. Kinderen die wel naar huis gaan kunnen dit ook nog doen.

Natuurlijk kunt u ook hierop reageren. Per mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  Uw mail wordt dan doorgestuurd naar de fusiewerkgroep, of persoonlijk op school. Wij horen graag uw mening

 

Vakanties en kalender schooljaar 2011/2012

Een overzicht van de belangrijkste data:

 

Ø 19 april, 2 mei                        verkeersexamen groep 7/ sportdag groep 1 t/m 4 Philippine/ dag tegen pesten

Ø 23 april                                   studiemiddag, leerlingen ’s middags vrij

Ø 24 april                                   juffendag ’t Zand

Ø 29 april                                   kennismakingsdienst Eerst Communie

Ø 30 april                                   Koninginnedag

Ø 1 mei                                      tuinavond

Ø 2 mei                                      lentemarkt voor alle kinderen van beide scholen op de Werf

Ø 3 mei                                      schoolreis ‘t Zand

Ø 7 t/m 18 mei                           meivakantie

Ø 22 mei                                    sportdag in Philippine groep 5 t/m 8, groep 1 tot en met 4 is vrij

Ø 28 mei                                    tweede Pinksterdag

Ø 30 mei                                    kijkochtend en dansstudio op de Werf

Ø 31 mei                                    schoolfotograaf ‘t Zand

Ø 1 juni                                      afscheidsdag op ‘t Zand

Ø 4 juni                                      schoolreis de Werf

Ø 5 juni                                      tuinavond

Ø 11 juni                                    eindfeest de Werf

Ø 17 juni                                    Eerste Communie

Ø 23 juni                                    Vormsel (groep 7 en 8)                                        

Ø 25 juni                                    afscheidsdag groep 8

Ø 27 juni                                    verhuizen (we komen hier later op terug)

Ø 28 juni                                    tuinavond

Ø 29 juni                                    laatste schooldag, afscheid en rapport

Ø 2 juli                                        zomervakantie

 

Met vriendelijke groet, 

Team r.- k. b.s. de Werf en team r.-k. b.s. ‘t Zand